Diensten Diensten
Zondag 3 dec. 11.00 uur; Ds. G. Timmer, Burdaard; 1e Advent, dienst in NGK De Paadwizer

Zondag 10 dec. 11.00 uur; Dhr. J. Helfferich, Ouwesyl; 2e Advent, dienst in De Haven

Zondag 17 dec. 11.00 uur; Ds. L. Adema, Mitselwier; 3e Advent, dienst in NGK De Paadwizer

Zondag 24 dec. 11.00 uur; Ds. D. Schreurs, Hegebeintum; 4e Advent, dienst in NGK De Paadwizer

Zondag 24 dec. 21.00 uur; Kerstnachtviering; gezamenlijke dienst in de Nicolaaskerk

Maandag 25 dec. 11.15 uur; Kerstviering Bernetsjerke in NGK De Paadwizer

Zondag 31 dec. 11.00 uur; Ds. A. Elverdink, Eastermar

 
terug