Home

Home

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk
"De Haven" te Blije

lees meer »
 
bloemschikking Advent 2022

4 dec; 2e Advent
bloemschikking Advent 2022
4 dec 2022 2e advent
Ruth 4: 13-17, Matth. 1: 5
Je schoondochter, die je meer liefheeft dan duizend zonen, heeft Hem gebaard (Ruth 4: 15)
 
lees meer »
 
bloemschikking Advent 2022

27-11-2022
bloemschikking Advent 2022
2 Sam. 11: 14-27, Matth 1: 6
De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot.
Gebroken identiteit, Bathseba, de vrouw van Uria.
lees meer »