Diensten Diensten


Zondag 24 okt., 11.00 uur Gezamenlijke dienst De Haven
Ds. W.L. de Jong, Rinsumageest

Zondag 31 okt., 11.00 uur Zendingsdienst
zendinngscommissie
terug