Bloemschikking Pasen 21-2-2021

Bloemschikking Pasen 21-2-2021
De zieken bezoeken
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’
Mattheüs 25:36

De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet
zelden omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou hebben. Misschien dat daarom het woord voor ‘ziek’ ook wel als zwak wordt uitgelegd: je staat aan de rand, lijkt er even niet meer bij te horen. Radicaal doorbreekt
Jezus dit onbarmhartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen. Daarmee doet Hij
meer dan alleen genezen, Hij is hen ook nabij. Hij geeft de mens terug aan zichzelf en maakt van iemand aan
de rand weer een mens te midden van mensen. In dat spoor kunnen we op weg. Het mooie van het woord 'bezoeken' is dat je er ook 'zoeken' in kunt lezen: opzoeken wie ziek is. Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of
als gemeente: we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen.

Bij de schikking
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke
tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen planten we
vergeet-mij-nietjes (plantjes). Tussen de glazen staan
boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt
geaccentueerd door een slinger van gedroogde
lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.
terug