Bloemschikking advent 2021

Bloemschikking advent 2021
Eeuwigheidszondag 21 november

Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om te gaan. Deze zondag herdenken we mensen die ons zijn voorgegaan. De lelie in het bloemstuk staat voor beminnelijkheid, zuiverheid en liefde, allemaal in 'e'en bloem. Ook de roos welke symbool staat voor eerbied, respect, genegenheid en bovendien voor herinnering en herdenken. De dorre tak staat voor vergankelijkheid, de kleur wit, de witte bloemen staan voor zij die ons voorgingen naar het Licht. De linten verwijzen ook naar de verbondenheid met de paaskaars, de Eeuwige. De linten hebben verschillende kleuren, die kleuren vertellen over het unieke van al die levens,
terug