Bloemschikking 28 febr 2021

Bloemschikking 28 febr 2021
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’
Mattheüs 25:35

Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef
gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is.
Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan
goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder
drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig
ben je als je er dan bent om diegene van water te
voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar
God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar,
zoals in Psalm 42: zoals een hert dat naar water snakt,
verlangt de dichter naar God. En als Jezus bij een
waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt
zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de
vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar mensen
droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de
vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we
wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van
water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.
Bij de schikking
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het
levende water’. De glazen worden deze week gevuld
met water waarin de bloemen van de hyacint drijven.
De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het
spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De
vorm van het open hart wordt geaccentueerd door
een geregen ketting van hyacinten nagels, eventueel
gecombineerd met de ranken van de maagdenpalm.
terug