Diensten Diensten

Zondag 9 juni, 11.00 uur; ds. Van Wijngaarden, Holwert. Tentdienst
Zondag 16 juni, 10.00 uur  dhr J.Y. Van der Wal, Morra
Zondag 23 juni, 11.00 uur, mw. A. Plantinga, Ie
Zondag.30 juni, 11.00 juni, ds. L. Adema, Mitselwier
Zondag 7 juli, 11.00 juli,, dhr. P. Knijff, Raard
zondag 14 juli, 11.00 uur, ds. J.A. van Dijken, Hallum
 
terug