Diensten Diensten
Zondag 31 dec. 11.00 uur; Ds. A. Elverdink, Eastermar

Zondag  7 jan.  11.00 uur; ds ??? dienst in NGK De Paadwizer
Zondag 14 jan. 11.00 uur; ds. Jac. de Haan, St Annaparochie; dienst in NGK De Paadwizer
Zondag 21 jan. 11.00 uur; ds. G. van Wieren, Easternijtsjerk; dienst  in De Haven; na afloop nieuwjaarslunch
Zondag 28 jan. 11.00 uur; ds. M. Koppe, Dokkum; dienst in NGK De Paadwizer
Zondag  4 febr. 11.00 uur; ds L. Adema, Mitselwier; dienst in De Haven, viering H.A.
 
terug