12 december 3e advent

12 december 3e advent
12 dec. 3e advent
Wie 2 stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.
Lucas 3: 11

Als je de toespraak van Johannes begint te lezen, kun je je maar zo afvragen waar het eindigt. Vruchten voortbrengen, een komend oordeel, een bijl die aan de wortel ligt. Stevige woorden, maar wat bedoelt Johannes ermee? Dat is precies de vraag van de aanwezigen: “wat betekent dit concreet? Wat moeten we doen?” Johannes maakt grote woorden klein: heb je twee stel onderkleren, dan geef je één daarvan aan wie er geen heeft. Voor je eten geldt hetzelfde. Het koninkrijk van God is geen luchtfietserij. Geen grote woorden over een ideaal dat nooit werkelijkheid kan worden. In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen van wat je hebt, genoegen nemen met wat je krijgt.
Doper, wat moeten wiij doen totdat Hij komt?
In hoop en vrees doet boete,
geloof in zijn verbond.
Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?
Deel met elkander het brood van alledag,
opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander het brood van deze dag.
 
terug