Home

Home

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk
"De Haven" te Blije

lees meer ยป
 
Pasen 2022

Pasen 2022
Joh. 20:1-18
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd.De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.
Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit. 
 
 
Goede Vrijdag

Goede Vrijdag
 
Bloemschikking 10-4-2022

Bloemschikking 10-4-2022
10 april 2022
Lucas 22: 1-23, 56
De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze lezing. De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen van groene takken en het weghalen van grassen. Ook wordt er Buxus tussen de takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met As-woensdag.
Tussen de takkenstruktuur worden aren geklemd als symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door het liturgisch vaatwerk bij de schikking te plaatsen.
Brood en wijn.
Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was – het lijden en sterven van Jezus , of naar binnen – ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en geen bloed vergoten wordt. Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.
 
 
Bloemschikking Pasen 2022

Bloemschikking Pasen 2022
Lucas 4: 1-13
De mens wordt op de proef gesteld. Er zijn 3 vergezichten die aanlokkelijk zijn, maar niet leiden naar waar het echt om gaat. Er staat: “De mens leeft niet van brood alleen”. Tussen de grassenstruktuur plaatsen we tarwe-aren en/of gerste-aren, als verwijzing naar die zinsnede. In de pot zijn bloeiende primula’s geplaatst, op zo’n manier dat de bloemen net boven het randje uitkomen. De primula heeft de nederlandse naam Hemelsleutel, en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat: betekenisgeving.
 
13 maart

13 maart
13 maart
13 mrt 2022
Terwijl de 3 leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes slapen, spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen, de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem. Als even later Petrus en de anderen wakker woden, bevestigt een stem uit de wolk die over komt drijven, het Zoon-zijn van Jezus.
In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over ontmoeting. Tussen de struktuur plaatsen we een prop wikkeldraad of een stukje kippegaas. Het is de bedoeling om een wolk te maken: Het is er en we kunnen het niet goed zien. De wolk is ook een direkte verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.
 
 
20 maart

20 maart
20-3-2022
Lucas 13:1-9
Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.
In deze lezing gaat het  over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, en een prachtig symbool voor deze dag.
Goede God, U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien. Vandaag bidden we U om Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Stroom met Uw Geest door ons.