Home

Home

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk
"De Haven" te Blije

lees meer »
 
Pasen 2023

Pasen 2023
Lezen Johannes 20:1-18
‘Waarom huil je?’, vroeg Jezus
lees meer »
 
2 april 2-23

2 april 2-23
Lezen Matteüs 26:1-13
To the world you may just be one person, but for one person you mean ‘the world’.
‘Want de armen zijn altijd bij jullie.’
lees meer »
 
26 maart

26 maart
Lezen Johannes 11:1-4, 17-44 de opwekking van Lazarus
… en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.
lees meer »
 
19 maart

19 maart
Lezen Johannes 9
‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’
lees meer »
 
12 maart

12 maart
Lezen Johannes 4:5-26
Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’ 
lees meer »
 
Bloemschikking 40-dagentijd 2023

26 februari
Bloemschikking 40-dagentijd 2023
Lezen Matteüs 4:1-11
Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer uw God,
vereer alleen Hem.’ (Matteüs 4:10b)
lees meer »
 
5 maart

5 maart
Lezen Matteüs 17:1-9
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. (Matteüs 17:3)
lees meer »