De wensboom De wensboom
 • De jeugdried winsket dat der hiel folle winsken ferfult wurde meie troch dizze beam.
 • Vrede en veel liefde voor iedereen.
 • Meer begrip voor elkaar.
 • Dat mensen genoeg krijgen.
 • Dat Jitske beter wordt.
 • De tuin van mevrouw G. Drost winterklaar maken aan de Unemastraat 5.
 • Een gezamenlijke kerstnachtdienst voor de vrijgemaakte, gereformeerde en hervormde gemeenten.
 • Het pad naar de voordeur bij mevrouw Van Nugteren iets ophogen.
 • Dat we nog iets leuks doen met tante Griet.
 • In december een uitje naar Intratuin voor jong en oud.
 • Dat Fenna gezond blijft.
terug