Annulering kerkdiensten Annulering kerkdiensten
Officiële berichtgeving namens de kerkenraad:

Beste gemeenteleden,

In verband met het Coronavirus is door de regering besloten bijeenkomsten van meer dan 100 personen te verbieden.
De Classis Fryslân van de Protestantse Kerk ontraadt bovendien het houden van kerkdiensten met minder dan 100 personen. Om het virus zo min mogelijk kans te geven zich te verspreiden, zullen wij als protestantse gemeente "De Haven" te Blije hier gehoor aan geven. Vooral ook omdat onze diensten vooral worden bezocht door de meest kwetsbare groep, de ouderen.

Wij begrijpen dat dit een zeer ingrijpend besluit is, iets wat nog nooit eerder is voorgekomen. Maar in de gegeven omstandigheden lijkt dit ons het beste.

Tevens gaat ook de gemeenteavond van woensdag 18 maart niet door. Hiervoor zal een nieuwe datum worden gezocht.

Wanneer het weer mogelijk is om erediensten te hervatten, krijgt u hiervan bericht.

De kerkenraad
terug